Thống kê truy cập

Liên kết website

MÃ QR ĐỂ TẢI TÀI LIỆU 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Ký hiệu văn bản
Ngày ban hành 22/03/2023
Người ký
Trích yếu MÃ QR ĐỂ TẢI TÀI LIỆU 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
Cơ quan ban hành UBND huyện
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm