Thống kê truy cập

Liên kết website

Giới thiệu

Thông báo danh sách cán bộ công chức xã Nàng Đôn

24/11/2022 15:31 68 lượt xem

DANH SÁCH 
Cán bộ, công chức xã Nàng Đôn 
STT Họ và tên  Chức vụ  Số điện thoại  Địa chỉ hòm thư điện tử Ghi chú
1 Vi Chí Sáng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 0888091788 vcsang.xnangdon@hagiang.gov.vn  
2 Hoàng Văn Ngô Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ 0345969262 hvngo.xnangdon@hagiang.gov.vn  
3 Sùng Sào Diu Chủ tịch UBND xã 0363872915 ssdiu.xnangdon@hagiang.gov.vn  
4 Lù Văn Sinh Phó Chủ tịch HĐND xã 0367086045 lvsinh.xnangdon@hagiang.gov.vn  
5 Nguyễn Đức Công Phó Chủ tịch UBND xã 0356201688 ndcong.xnangdon@hagiang.gov.vn  
6 Lù Văn Dương Phó Chủ tịch UBND xã 0833320365 lvduong.xnangdon@hagiang.gov.vn  
7 Triệu Minh Sơn Phó Chủ tịch UBND xã 0988066287 tmson.xnangdon@hagiang.gov.vn  
8 Lù Sào Lượng Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã 0975846453 lsluong.xnangdon@hagiang.gov.vn  
9 Lù Seo Phá Bí thư Đoàn thanh niên 0356247975 lspha.xnangdon@hagiang.gov.vn  
10 Chỉn Thị Chích Chủ tịch Hội LHPN xã 0384645925 ctchich.xnangdon@hagiang.gov.vn  
11 Vương Hữu Pháp Chủ tịch Hội nông dân xã 0354137673 vhphap.xnangdon@hagiang.gov.vn  
12 Sin Văn Thịnh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã 0345025982 svthinh.xnangdon@hagiang.gov.vn  
13 Vương Tiến An Chỉ huy trưởng quân sự 0983026401 vtan.xnangdon@hagiang.gov.vn  
14 Sải Dần Thương Công chức Văn phòng - thống kê 0362368125 sdthuong.xnangdon@hagiang.gov.vn  
15 Giàng Văn Thức Công chức Tư pháp - Hộ tịch 0911431886 gvthuc.xnangdon@hagiang.gov.vn  
16 Lèng Văn Phương Công chức Tài chính - kế toán 0386566388 lvphuong.xnangdon@hagiang.gov.vn  
17 Hoàng Quốc Thu Công chức Văn hoá - xã hội 0828414686 hqthu.xnangdon@hagiang.gov.vn  
18 Nguyễn Ngọc Ngà Công chức Địa chính NN XD&MT 0858488388 nnnga.xnangdon@hagiang.gov.vn  
19 Vương Văn Bình Công chức Địa chính NN XD&MT 0969783566 vvbinh.xnangdon@hagiang.gov.vn  

Tin khác