Thống kê truy cập

Liên kết website

Tin tức - Sự kiện

Khai mạc huấn luyện dân quân năm 2024.

22/03/2024 09:03 33 lượt xem

Ngày 19/3/2024, UBND xã Nàng Đôn tổ chức Khai mạc huấn luyện dân quân năm 2024. Tới dự có đồng chí Lù Văn Dương - Chủ tịch UBND xã, Lù Văn Sinh - Phó Chủ tịch HĐND xã; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nàng Đôn và 35 đồng chí dân quân từ năm thứ hai đến năm thứ tư trên địa bàn xã.

Khai mạc huấn luyện dân quân năm 2024.

Phát biểu khai mạc huấn luyện, đồng chí Lù Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Nàng Đôn nhấn mạnh: Trong quá trình xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xã Nàng Đôn luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ nói chung và dân quân cơ động, dân quân tại chỗ nói riêng, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, đề nghị cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện đợt này chấp hành nghiêm nội quy của Ban Tổ chức, mệnh lệnh cán bộ chỉ huy các cấp, thực hiện đúng thời gian, giờ giấc, giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường đoàn kết tạo điều kiện giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Lù Seo Phá - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Nàng Đôn phát động phong trào thi đua trong công tác huấn luyện với các nội dung như: Huấn luyện theo phương châm  "Cơ bản, thiết thực, chất lượng, sát với thực tế địa phương"; huấn luyện lý thuyết đi đôi với thực hành; Chấp hành nghiêm kế hoạch và tiến trình biểu huấn luyện; giáo viên lên lớp có đủ vật chất, giáo án, huấn luyện đúng nội dung giáo án đã được phê duyệt, chiến sĩ dân quân chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật trong huấn luyện, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, không xảy ra tai nạn mọi lúc, mọi nơi, không để hư hỏng mất mát vũ khí, chấp hành nghiêm chỉ thị cấp trên; kết thúc huấn luyện phấn đấu 100% đạt yêu cầu, trong đó khá, giỏi đạt từ 80-85%.

Trong thời gian huấn luyện 7 ngày (đối với chiến sĩ dân quân tại chỗ) và 12 ngày (đối với dân quân cơ động); các chiến sĩ được huấn luyện 02 nội dung là chính trị và quân sự.

Trong đó, nội dung huấn luyện chính trị do đồng chí Vi Chí Sáng - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Nàng Đôn và đồng chí Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự xã truyền đạt, với các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam; Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quân sự quốc phòng, quân sự ở địa phương, cơ quan, tổ chức. Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045;…

          Nội dung huấn luyện quân sự do Ban Chỉ huy quân sự xã truyền đạt bao gồm: Điều lệnh, đội hình, đội ngũ và huấn luyện về kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ vũ khí, trang bị hiện có trong biên chế, vũ khí tự tạo, công cụ hỗ trợ của dân quân. nội dung quân sự chung;…

Thông qua huấn luyện giúp cán bộ, chiến sĩ dân quân cơ động, dân quân tại chỗ xã Nàng Đôn nắm chắc nhiệm vụ chính trị, công tác quân sự, quốc phòng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, sử dụng thành thạo vũ khí thiết bị trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, xử trí kịp thời, hiệu quả mọi tình huống xảy ra trên địa bàn./.

Dần Thương - VP HĐND-UBND xã

Tin khác