Thống kê truy cập

Liên kết website

Tin tức - Sự kiện

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Nàng Đôn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

10/04/2023 10:59 71 lượt xem

Ngày 06/4/2023, Hội Nông dân xã Nàng Đôn đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có đồng chí Lý Văn Tương - Uỷ viên BCH huyện uỷ, Chủ tịch Hội nông dân huyện; đồng chí Vi Chí Sáng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; các đồng chí lãnh đạo Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ xã; các ban ngành, đoàn thể xã; lãnh đạo các đơn vị trường học, trạm y tế xã và 60 đại biểu chính thức, đại diện cho 399 hội viên hội nông dân trong toàn xã.

Nhiệm kỳ 2018-2023, công tác Hội nông dân xã Nàng Đôn đã có chuyển biến tích cực, khởi sắc rõ nét, đột phá vào những nhiệm vụ trọng tâm, đạt kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực; các chỉ tiêu hàng năm cơ bản hoàn thành và vượt so với mục tiêu Đại hội đề ra. Trong đó công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, có sự chuyển biến rõ nét về phương pháp, cách thức, nội dung thực hiện. Công tác xây dựng tổ chức Hội, chất lượng hội viên được nâng lên. Việc tổ chức sinh hoạt chi, tổ Hội đi vào nề nếp, nội dung sinh hoạt phong phú, hình thức đa dạng. Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến tiến bộ, đội ngũ cán bộ được chuẩn hóa, có năng lực, cơ bản đã đáp ứng được nhiệm vụ công tác Hội. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội tiếp tục được đổi mới và phát triển; Công tác kiểm tra, giám sát; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hoạt động hoà giải, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của cán bộ, hội viên, nông dân được tăng cường hơn. Vai trò đại diện của Hội trong việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân được phát huy. Các cấp Hội đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới. Vai trò của tổ chức Hội trong việc vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, liên kết trong sản xuất tăng thu nhập; bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa xã hội nông thôn bền vững. Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh tiếp tục phát triển tạo sự chuyển biến nhận thức trong trong cán bộ, hội viên nông dân về công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, bảo vệ an ninh tổ quốc, đã góp phần tích cực giữ vững quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, đã góp phần phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Đạt được những kết quả trên là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện; sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy xã, sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đặc biệt sự cố gắng, tích cực, năng động, sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân. Đây là tiền đề quan trọng để các cấp Hội phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ tới và góp phần cùng cán bộ và nhân dân xã xây dựng xã năng động trong phát triển KT-XH theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2023- 2028, hội Nông dân xã Nàng Đôn đã đề ra 13 chỉ tiêu cụ thể, trong đó gồm một số chỉ tiêu cơ bản sau: Tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Hội các cấp đến 100% hội viên; Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 100% cán bộ Hội; xây dựng và duy trì 100% Chi hội đạt chi hội khá trở lên; 100% hội viên được quản lý Hội viên theo thẻ. 100% Hội viên tham gia thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, kết nạp được từ 10 hội viên mới trở lên. 100% hội viên nộp hội phí đầy đủ; Hằng năm có từ 35 hội viên trở lên được tham gia các lớp dạy nghề, tập huấn chuyển giao KHKT; Hằng năm ra mắt 02 tổ hội, 01 Chi hội nông dân nghề nghiệp trở lên; Hằng năm có 45% trở lên số hộ đăng ký danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi và 15% số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi; Phối hợp thực hiện có hiệu quả ba chương trình mục tiêu quốc gia; 100% cán bộ, hội viên Nông dân thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU, ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Hoàng Su Phì, về việc thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc huyện Hoàng Su Phì, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030…

        Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lý Văn Tương - Uỷ viên BCH huyện uỷ, Chủ tịch Hội nông dân huyện và đồng chí Vi Chí Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nàng Đôn đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên nông dân xã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để đạt được các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội nông dân xã Nàng Đôn cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên nông dân trong phát triển sản xuất. Hướng dẫn, vận động hội viên thành lập mô hình kinh tế tập thể, phát triển kinh tế hộ gia đình. Vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới… Chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội.

       Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 13 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong thời gian tới. Ông Vương Hữu Pháp tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Nàng Đôn nhiệm kỳ 2023-2028.

Dần Thương - VP HĐND-UBND xã

Tin khác