Thống kê truy cập

Liên kết website

Tin tức - Sự kiện

Đại hội Công đoàn cơ sở xã Nàng Đôn, nhiệm kỳ 2023 - 2028

05/04/2023 15:21 58 lượt xem

Ngày 28/3/2023, Công đoàn cơ sở xã Nàng Đôn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có đồng chí Vi Chí Sáng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; các đồng chí lãnh đạo Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ xã; các đồng chí đoàn viên công đoàn; đại diện BCH Công đoàn các đơn vị trường; lãnh đạo trạm y tế xã.

Công đoàn xã Nàng Đôn có tổng số 26 cán bộ, công chức, người lao động. Trong nhiệm kỳ qua Công đoàn xã đã thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, trong đó tổ chức thăm hỏi cho những đoàn viên khi ốm đau, thai sản, hiếu hỷ với tổng số tiền trên 20 triệu đồng…

Về tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, hàng năm Công đoàn xã đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể đoàn viên công đoàn. Nội dung thi đua tập trung vào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “văn hóa, thể thao…” nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu kinh tế- xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, cải tạo vườn tạp, tuyên truyền đoàn viên công đoàn và nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 27/7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì về thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Ngoài ra, Ban Chấp hành công đoàn còn thường xuyên chú trọng việc đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn. Ban nữ công thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nữ đoàn viên công đoàn trong cơ quan thực hiện tốt Luật bình đẳng giới và công tác phòng, chống bạo lực gia đình, tham gia xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc…

Nhiệm kỳ mới, công đoàn cơ sở xã Nàng Đôn tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua; tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng đạo đức lối sống, năng lực, phẩm chất, tự học, tự bồi dưõng để nâng cao trình độ về mọi mặt; Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn…

Với tinh thần tập trung và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn khoá mới gồm 03 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện Hoàng Su Phì, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch UBND xã đã tặng giấy khen cho 05 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023.

Dần Thương - VP HĐND-UBND xã

Tin khác